OPT module 5: Interactie en Groepsdynamica

Deelnemer Ilona doet verslag van haar ervaringen bij de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer

In mei was de vijfde trainingsdag van de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer en die
stond in het teken van Interactie en Groepsdynamica. Daar viel veel over te vertellen!

We hadden de eer om dit alles uit de mond van taaltrainer Ralf Barker-Kimp te vernemen.
Zoals hij zichzelf omschreef: de meest bescheiden en verlegen man op aarde. Maar dat
wist hij dan goed te verhullen! We hebben genoten van zijn kennis, praktijkverhalen en
dynamische manier van lesgeven. Dat laatste begon al met zijn ‘ijsbreker’; in een kringetje
gooiden we elkaar om de beurt een pluchen Nemo-vis toe terwijl we elkaar vragen stelden
om elkaar (nog iets beter) te leren kennen. Heel effectief en direct zat de stemming er bij
iedereen goed in!

Leerdoelen binnen het thema waren -onder andere- hoe je ervoor zorgt dat er in een
groepstraining een goede balans en omgang is tussen de cursisten onderling, hoe je
omgaat met ‘lastige cursisten’ en welke betekenis er schuilt achter competetive learning en
cooperative learning.

Verwachtingsmanagement, het kom steeds weer terug maar ook Ralf hamert er bij ons op
dat dit onderdeel belangrijk is, zeker bij een groepstraining. Als er binnen een groep
bijvoorbeeld een cursist is die zich niet aan de regels houdt of zich niet gedraagt, kan dat
een stoorzender worden voor de rest en het leerproces negatief beïnvloeden.
Maak dus altijd vooraf duidelijk wat je huisregels zijn omtrent gebruik van de mobiele
telefoon of internet, te laat arriveren, vragen stellen enzovoort. Formuleer deze regels bij
de eerste les maar blijf ze daarna steeds herhalen. Blijf ook vragen naar de verwachtingen
van de cursisten; wat hopen jullie uit deze les te halen?

Groepsdynamica is belangrijk voor het leerproces en kan positief zijn, maar ook negatief.
De groepsdynamica verloopt, volgens de beroemde theorie van Bruce Tuckman, via vijf
ontwikkelingsstadia; forming, storming, norming, performing en adjourning. Waarom loopt
het niet lekker in de groep? De cursisten lijken verveeld, ben ik teveel aan het woord?
Waarom zijn ze nu alweer te laat terug van lunchpauze? Wanneer je je dit op een gegeven
moment afvraagt is het raadzaam om te kijken in welke fase van het proces jouw groep
zich bevindt. En waar kan je dan bijsturen of wat kan je als trainer zelf doen om de
dynamiek te verbeteren? Zit er bijvoorbeeld een mate van rivaliteit tussen de cursisten
onderling waardoor hun samenwerking niet lekker verloopt en moet je hier het cooperative
learning dus meer stimuleren? Is de TTT, de Teacher Talking Time, wel in balans? Zijn de
huisregels van tevoren wel duidelijk gecommuniceerd?

Groepsdynamiek is een ongoing proces tussen de cursisten onderling maar zeker ook
tussen de trainer en de cursisten, zo leerde Ralf ons. Wees je als trainer dus altijd bewust
van je eigen rol.

Met dat uitgangspunt was het niet gek dat we onze eigen groep eens onder de loep
namen; wat voor soort cursist ben ik eigenlijk en hoe ziet de rest mij? Dat leverde een
hoop hilariteit op en we kwamen tot de conclusie dat het met onze groepsdynamiek wel
goed zat, met dank aan onze eigen inbreng en natuurlijk die van de trainers!

Speak Your Mind

*