Opleiding tot Professioneel Taaltrainer trainingsdag 6; Evalueren en Feedback

In januari startte de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer met een nieuwe lichting. Deelnemer Ilona doet verslag van haar ervaringen, dit keer van alweer de laatste module.

De allerlaatste trainingsdag van de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer (OPT) zit er alweer op. In 6 modules zijn we klaargestoomd voor de eindopdracht in juli. Dan zal blijken of we de nieuw verworven kennis ook kunnen toepassen in een individueel samengesteld lesprogramma en lesplan. En hiermee dus het felbegeerde certificaat in de wacht kunnen slepen. Spannend!

‘Evalueren en Feedback’ vormde toepasselijk de laatste module van de reeks. Toepasselijk, omdat evalueren aan het einde van een training belangrijk is. Is het leerdoel wel bereikt? Is de training naar tevredenheid van de cursist verlopen en komt hij terug voor een vervolgtraining? Of gaat de cursist je diensten wellicht aanbevelen aan anderen?

Om deze vragen volmondig met ‘ja’ te kunnen beantwoorden zijn tussentijdse evaluaties evenzeer van belang. Op die manier kan je als trainer waar nodig je lesprogramma, plan of methode nog bijstellen. Daarnaast profiteert ook de cursist van evaluatiemomenten; door herhaling houdt hij zijn kennis immers actief. Een effectieve evaluatiemethode is gebaseerd op de 4-fasenpiramide van Kirkpatrick, zo leerde gasttrainer Anna Bykhovets ons.

Evalueren heeft echter geen zin als je niet weet wat je hiermee wil bereiken. Formuleer dus altijd eerst je doelstellingen! Met deze informatie in het achterhoofd kregen we de leuke opdracht om drie evaluatieformulieren te vergelijken en er vervolgens zelf een te maken.

De laatste trainingsdag hebben we zogezegd ook besteed aan de theorie rondom het geven van feedback. Dit gedeelte nam cursusleider Renë van Schendelen weer voor zijn rekening. Op welke manieren kan er feedback gegeven worden en wat is het effect? Waar moet je bij het geven van feedback rekening mee houden? Hoe corrigeer je eigenlijk? Hieruit ontstond een amusante discussie over het nut van de finger correction methode tijdens een taalles. Zeker is dat feedback een belangrijke rol heeft in het leerproces en dat fouten maken nut heeft, mits de cursist hier op een positieve manier feedback over krijgt en leert hoe hij de juiste antwoorden kan toepassen. Zoals de wijze Confucius het ooit verwoordde;

Speak Your Mind

*