Opleiding tot Professioneel Taaltrainer dag 3: over methoden en technieken

Onlangs startte de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer met een nieuwe lichting. Deelnemer Ilona doet verslag van haar ervaringen

Vrijdag 16 maart was de derde trainingsdag van de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer. We zijn al op de helft!

En dat is te merken want wij zetten inmiddels geen vraagtekens meer bij begrippen als de grammatica-vertaalmethode, wat eigenlijk een sjieke benaming is voor het klassieke ‘woordjes stampen’, of Het Nieuwe Leren wat inhoudt dat enkel kennisoverdracht door de trainer niet volstaat voor een optimaal leerproces!
Deze dag spraken we over de diverse lesmethoden – en technieken die je als taaltrainer kunt inzetten om je training efficiënt in te richten waardoor zowel trainer als cursist er profijt
van hebben. Daarbij kregen we als opdracht om te beoordelen aan de hand van welke methode ons favoriete lesboek is opgesteld. Een interessante opdracht waarbij we onze
bevindingen in de volgende trainingssessie zullen bespreken!

Gastspreker van de dag was Anna Bykhovets – net als René cursusleider van deze “OPT” – en zij vertelde ons alles over het Sociaal Constructivisme, een moderne onderwijsfilosofie

uit haar geboorteland Rusland. ‘Leren als een sociaal proces’ is het uitgangspunt van deze filosofie. De trainer is er slechts om de theorie aan te reiken en de cursist moet die kennis op basis van eigen denkkracht omzetten in de praktijk, waarbij de sociale omgeving een belangrijke rol speelt. Sociaal, interactief, constructief en doelgericht. Dit zijn de vier kernwoorden van het Constructivisme.

Natuurlijk wierp zich de vraag op hoe die filosofie zich dan vertaalt in een taaltraining? Zo leerden we dat een les actief moet zijn; er moet interactie zijn tussen de diverse cursisten en/of trainer. Dit kan je bijvoorbeeld bereiken door enkele cursisten een rollenspel te laten spelen waarbij de rest van de groep feedback geeft. Voor het sociale aspect zou je de groep of cursist letterlijk de straat op kunnen sturen om in de doeltaal wat boodschappen te doen bij de plaatselijke buurtsuper. Doelgericht houdt in dat bij de cursist voor aanvang van iedere les duidelijk moet zijn wat hij gaat leren; laat hem voorbereidende opgaven maken. En het constructieve aspect inhoudt in dat de cursist zelf nadenkt over hoe hij de kennis gaat toepassen.  En in ons geval betekent dat dat wij aan het einde van iedere trainingsdag een demo-les doen!

Tosca Vissers – taaltrainer NT2- kwam zich deze dag al even voorstellen aan ons, zij zal de module NT2-trainingen geven voor haar rekening nemen op 6 april. Ze sloot direct even aan en observeerde ons samen met René scherp tijdens de diverse klassikale opdrachten. Verder ontvouwde zich de discussie over het ‘leren leren’. Hoe kan ik leren? Zijn er makkelijke en moeilijke talen? Kan iedereen leren? Het antwoord op die laatste vraag is: ja, iedereen kan leren leren. En het is aan ons, de trainers, om hierbij de juiste lesmethode te vinden!!

Ook taaltrainer worden op de zakelijke markt? Volg dan de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer! Inschrijvingen zijn geopend!

Speak Your Mind

*