“Er bestaat geen tweede opleiding zoals deze” – de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer

Op 14 april slaagde de tweede lichting van de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer aan de Language Partners Academy. Deze opleiding helpt beginnende én meer ervaren taaltrainers professioneler, doelgerichter en met meer creativiteit te werken.

De afgelopen twee jaar werd deze opleiding verzorgd door Yvonne Stadt. Roy Bicknell neemt dit jaar het stokje van Yvonne over, die vanwege haar drukke agenda afscheid neemt van de Academy. Wij spraken beide trainers.

Yvonne, hoe kijk je terug op de afgelopen jaren Opleiding tot Professioneel Taaltrainer? “Ik vond het erg leuk om te werken met mensen met verschillende achtergronden, die er allemaal bewust voor hebben gekozen meer te leren over het vak van taaltrainer. Het allerleukste vond ik het inspireren en motiveren van trainers, zodanig dat zij onvermoede kwaliteiten in zichzelf vinden en daarmee aan de slag gaan. Het resultaat is iedere keer weer verrassend, zowel voor ons als voor de trainers zelf.”

Om de overgang soepel te laten verlopen hebben jullie het afgelopen jaar nauw samengewerkt en samen de opleiding gegeven. Hoe was deze samenwerking tussen jullie? Roy: “Het is boeiend om intensief met een vakgenoot te werken. Wat je leert als je Yvonne een tijd volgt is hoe ze cursisten op hun gemak stelt. Ze is sterk gefocust op de cursist en biedt hen de ruimte om zelf met inzichten te komen. Dat zijn sterke punten waar je alleen maar van kan leren.” Yvonne: “Roy heeft een enorme kennis van leertheorieën. Daar heb ik op mijn beurt weer veel van geleerd.”

Iedere trainer brengt zijn of haar eigen persoonlijkheid mee in een opleiding. Roy, hoe zie jij dat bij jezelf; wat voor soort trainer ben je?  Roy: “Ik denk dat ik voortdurend zoek naar verbetering van het leerproces. Vakkennis is voor mij heel belangrijk. Ook is daarin de persoonlijkheid van de cursist voor mij belangrijk. De kwaliteit en balans van de interactie tussen de trainer en cursist is een wezenlijk onderdeel van wat we samen doen om het leerdoel te bereiken.”


De opleiding bestaat nu twee jaar een heeft een brede doelgroep. Welk soort cursisten hebben de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer in de eerste twee edities gevolgd? Yvonne: “Zowel ervaren en beginnende docenten en taaltrainers als mensen met een totaal andere achtergrond, die wel vanuit de liefde voor de taal willen verkennen of het beroep taaltrainer iets voor hen is.” Roy: “Wat alle cursisten deelden was de honger naar kennis en de passie voor het vak. Dat staat garant voor een goed opleidingsjaar.”

Wat is voor cursisten de grootste uitdaging? Yvonne: “De grootste uitdaging is vaak het overwinnen van zichzelf, de stap durven zetten naar het trainen in de praktijk voor een kritische doelgroep. Vanuit de theorie via de demolessen aan medecursisten naar lesobservaties in de praktijk.”

Roy: “Een uitdaging voor de cursisten is om wat ze leren tijdens deze opleiding eigen te maken. Dat is dan een goed uitgangspunt voor hun (toekomstige) rol als trainer.”

De Opleiding tot Professioneel Taaltrainer is twee jaar geleden ontstaan uit de behoefte aan goede taaltrainers en het feit dat er geen geschikte opleidingen waren die specifiek opleiden tot taaltrainer op de zakelijke markt. De opleiding heeft inmiddels twee lichtingen geslaagde cursisten afgeleverd van zowel aspirant trainers als trainers met ervaring. Zie ook dit artikel

Wat is volgens jullie de kracht van deze opleiding? Roy: “Er worden niet alleen basisvaardigheden zoals het afnemen van intakes behandeld, maar ook aspecten die mijn inziens essentieel zijn bij goed trainerschap. Denk bijvoorbeeld aan creativiteit en een goede groepsdynamiek.”

Yvonne: “Bijzonder is ook de combinatie van theorie en praktijk en de flexibiliteit. Voor zover ik weet, bestaat er geen tweede opleiding zoals deze. Deze opleiding is echt gericht op het functioneren van de taaltrainer in de praktijk. Het taalaspect wordt direct verbonden aan concrete doelen en praktijksituaties.”

Roy: “De link met de praktijk is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Denk aan de demolessen, observatielessen en intervisiegesprekken waaraan cursisten deelnemen. Zelfs de aspirant trainers krijgen hierdoor een concreet beeld van wat het trainersvak inhoudt.”

Hoe verschilt deze opleiding van taal specifieke trainersopleidingen, zoals de opleiding tot docent NT2? Roy: “Het feit dat de OPT zich niet richt op één taal betekent dat de leerstof of -situatie in principe breder en gevarieerder is. Het geeft cursisten de mogelijkheid om te reflecteren over wezenlijke aspecten van ons vak. Kernvragen over het trainerschap komen haast vanzelf naar boven bij de verschillende modules.”

Hoe zien jullie de toekomst voor de opleiding? Yvonne: “Ik denk dat er behoefte is en blijft  aan deze opleiding, omdat je als taaltrainer een hele specifieke rol vervult. Daar zijn – naast deze – eigenlijk geen of weinig geschikte opleidingen voor.” Roy: Als de huidige ontwikkeling wordt doorgezet, dan kan deze opleiding een belangrijke nichepositie in de opleidingsmarkt gaan innemen.”

In september start er weer een nieuwe lichting van de Opleiding tot Professioneel Taaltrainer, onder leiding van Roy Bicknell. Wil je kennismaken met het beroep van taaltrainer of jouw inzichten, kennis en vaardigheden verrijken? Meld je dan nu aan! Meer informatie over inhoud van de opleiding, kosten en lesdagen vind je hier.

Over Roy Bicknell
Roy Bicknell is taaltrainer Business English met meer dan 20 jaar ervaring. Daarnaast verzorgt hij workshops over onder andere innovatief leren en trainer/student motivatie en is hij regelmatig spreker op internationale conferenties van IATEFL/BESIG.

Speak Your Mind

*